Bir metni belirli bir bölgeye uyarlamaya işlemine yerelleştirme denir. Bildiğimiz gibi her bölgenin kendine özgü kimliği, kültürü ve tabii ki dili vardır. Ülkeden ülkeye, şehirden şehre hatta bazen ilçeden ilçeye dahi farklılık gösteren bu kültürel bağlamda yerelleştirmenin önemi yadsınamaz.

Dillerdeki farklılık bir yana, bir dilin kendi içerisinde dahi ayrıldığı farklılıklar mevcuttur. Her kelimenin farklı bir telaffuzu, dile gelişi, manaya gelişi kimi zaman değişiklik gösterebilir. Buna istinaden yerelleştirme metinlerde büyük bir öneme sahiptir.

Dolayısıyla yerelleştirme tercümenin yapıtaşlarından biridir. Metinlerin niteliğine de bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterilen birçok unsurda yerelleştirmelerin yapılması gereklidir. Doğrudan tercümenin mümkün olmadığı birtakım durumlarda ya da kelimenin tam anlamını karşılayamadığı görüldüğünde yereldeki bağlama uygun hale getirebilmek adına tercümelerde bazı süreçlerden geçilir.

Özellikle teknolojiyle birlikte dijital ortamda yaygınlaşan birçok terimin farklılık gösterdiğini görebiliriz. Belirli bir planlama, alaka düzeyi ve deneyimle doğrudan bağlantılı olan yerelleştirmede tercümanın bilgi birikimi oldukça önemlidir. Ticaret ve sanayi sektörünün yanı sıra ülkede yer edinmiş birçok sektörde ihtiyaç duyulan yerelleştirme işlemini RDS Tercüme olarak Bursa’da yapmaktayız. Nilüfer’de yer alan ofisimizde ya da interaktif ortamda görüşmeler sonrasında tercüme edilecek metinlerinizde yapılacak yerelleştirme işleminde hizmetinizdeyiz. Ciddi bir çalışma prensibi ve kalite teminatıyla verdiğimiz bu hizmetten yararlanmanız bize memnuniyet verecektir.

Başta yazılı metinler olmak üzere görsel ve işitsel alanlardaki gibi dilin ele alındığı birçok alanda süreçlerin, materyallerin, ağ ve yazılımların, belirli bir coğrafya, din ya da etnik topluluğa ait kültüre uyarlanmasına yerelleştirme denir.

Tercüme aracılığıyla yapılan yerelleştirme işlemi sayesinde ülkenin kültür zenginliği genişler, küreselleşmede önemli bir adım atılmış olur. Yerelleştirme işlemi sadece yazılı metinlerde değil, grafik, program, broşür, reklam ve daha sayılabilecek birçok farklı alanda kullanılan bir kavramdır.

Yerelleştirme işlemi yapılırken öncelikle iki ülke arasındaki kültür farkı gözetilmelidir. Birbirleri arasında oldukça fark olan iki ülkenin hiçbir şekilde bir bağlantısı yoksa eğer, bu işleme duyulan ihtiyaç da o kadar fazla olacaktır zira yapılan çevirinin hedef dilde yadsınmaması gerekir.

Tercüme işleminde dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise aynı şekilde hedef dilde onaylanmasını sağlamak için, tercümeyi yapacak tercümanın hedef dilin kültürünü iyice tanıyıp öğrenmesi gerekir. Tercümanın, hedef dilin gereksinimlerini kendi tercümesi içerisinde harmanlayarak hedef kültüre de aynı şekilde uyarlaması gerekir.

Tercüme yapılırken hedef dile mensup insanların hassasiyetlerini ve zaaflarını da gözetmek gerekir. İnsanlar arasında tepkiyi çekecek bir metin, her türlü zararlı sonucu da beraberinde getirecektir. Aynı zamanda tercümenin inceliklerinden biri de çevirinin alanı hakkında uzman olmayı gerektirir. Teknik bilginin yeterliliği ve tercümenin hedef dile uyarlanması ilave çaba isteyecektir.

Yaşam koşullarını dahi göz önünde bulunduran bir tercüman, çevirisinde yaptığı yerelleştirme ile hedef ülkede anlaşılmama olasılığını da en aza indirmiş olacaktır. Mühim olan tercümede hedef ülkedeki kitleye hitap edebilmiş olmaktır.

Yurt dışında ve yurt içinde sizleri yükseğe taşıyacak alanında uzman, eğitimli, kendi kültürüne hakim olmakla birlikte çeviri alanındaki dilin kültürüne hakim, müşteri odaklı uzman tercüme bürosu RDS yerelleştirme işleminiz için hizmetinizdedir.

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın her anına dahil olan bilgisayarlara taşınan oyunlar yıllar içinde oldukça önem kazanmıştır. Yalnızca küçük yaş gruplarına değil, her türlü yaş grubuna hitap eden çeşitli oyun ve türleri, oyunda yerelleştirme ihtiyacını doğurmuştur. Oyunlar bilgisayarlardan ziyade mobil ortamlarda dahi yer edinmiş durumda.  Akıllı telefona sahip birçok insan boş vakitlerini oyunlarla değerlendiriyor, çocuklar çoğu zaman tabletlerinde oyunlar oynuyor.

Oyunlara olan talebin bu denli yoğun olması oyunun temasını, kazanımlarını ve yapılmak isteneni anlama gerekliliğini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla sürekli gelişim içerisinde olan bu sektör, güncellemelere açık bir tercüman ihtiyacını ortaya koyuyor.

Okullarda verilen tercümanlık ve tercüme eğitimi süresince yerelleştirme ekseriyetle geri plana atıldığından dolayı tercümana daha büyük bir iş düşüyor. Daimi olarak gelişmelere açık, güncellemeleri takip eden ve alanında uzman olmak isteyen idealist bir tercüman, yerelleştirme konusunda da zorluk çekmeyeceği gibi alanında uzmanlaşma yolunda da daha büyük adımlar atacağı aşikardır.

Oyunlarda profesyonelliği yakalamanın yanı sıra tercüme hatalarının da olabilme ihtimali yadsınamaz. Mümkün olduğunda en aza indirebilme, hatta tercüme hatalarına yer vermemek için teknolojik gelişmelerle birlikte her gün gelişme gösteren oyun jargonuna da hakim olmak gerekir.

Dillere yeni kazandırılmış kelimeler her geçen gün değişime uğruyor. Yalnızca sınırları içerisinde aynı anlamlara sahip olduğu için oyunlarda yerelleştirmeye ihtiyaç duyuluyor. Teknolojiye ayak uyduran ve bizzat bilgisayar ve mobil oyunlarla ilgilenen gerektiğinde fuarlara katılan tercümanlarımız, gerçek bir oyuncu olmakla birlikte oyun tercümelerinde de uzmanlık kazandığı için titiz çalışarak yerelleştirme ve tercüme konusunda gereken özeni gösteriyor.